SSC Subject Toppers - March 2017
Subject Name of the Students Marks
English SAKSHEE SANKHE,
SHRUTI SAWANT
89
Marathi SHRUTI SAWANT 93
Hindi PRATHAMESH SIROYA,
ARYA WADIVKAR
93
Hindi-French NIYATI CHHEDA,
SHRUTI SAWANT
97
Hindi-Sanskrit YASH BODIGE 93
Sanskrit ASHWINI DALVI 98
Maths YASH BUBNA, NUPUR AVASARE,
NIYATI CHHEDA, ADITHYA -,
NIKITA DAS, KAUSHIKI JOGLEKAR,
KEERTHI KALLANJA, HELLI MASEKAR,
ASIT PATKAR, IKSHA PEJAVAR,
ATHARVA SHARMA, SHASHANK SARMA
98
Science SHWETA CHAVAN, SHASHANK SARMA,
HERSHE KULSHRESTH, DEEP SHAH,
SHRUTI SAWANT, ATHARVA SHARMA,
PRATHAMESH SIROYA, ADITHYA -,
RAVINDRA SIDDHESHWAR
98